Maiden Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om NITO Inntektsforsikring


Hvem er forsikret?

Forsikret er du som er Medlem i NITO og som har inngått avtale om NITO Inntektsforsikring.


Hva dekker Betalingsforsikringen?

Ved full arbeidsledighet vil forsikringen etter 30 dager kontinuerlig ufrivillig arbeidsledighet/permittering erstatte 1/30 del per dag av forsikringssummen i skadeperioden

Ved 100% arbeidsuførhet vil forsikringen etter 365 dager kontinuerlig sykemelding erstatte 1/30 del per dag av forsikringssummen for skadeperioden.

Se her for mer detaljerte bestemmelser, unntak og forutsetninger for erstatning under denne forsikringen.


Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Etter egenandelsperioden erstatter vi 1/30 per dag av det månedlige forsikringssummen på kr 7.500 kroner for skadeperioden.

Maksimumsbeløpet som skal betales for et enkelt krav ved arbeidsuførhet er 7.500 kroner per måned. Det maksimale antallet månedlige erstatningsutbetalinger for hvert enkelt krav er 6 måneder. Den totale maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt arbeidsuførhetskrav er derfor 45.000 kroner.

Maksimumsbeløpet som skal betales for et enkelt krav ved arbeidsledighet/permittering er 7.500 kroner per måned. Det maksimale antallet månedlige erstatningsutbetalinger for hvert enkelt krav er 12 måneder.

Den totale maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt krav ved arbeidsledighet/permittering er derfor 90.000 kroner.


Hvilke unntak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering?

Ved arbeidsledighet/permittering erstatter forsikringsselskapet ikke under noen av følgende omstendigheter dersom:

 • Forsikret sitt arbeid er midlertidig eller sesongbetont
 • Forsikret var ufrivillig arbeidsledig/permittert eller hadde fått varsel om ufrivillig arbeidsledighet/permittering ved Startdato for forsikringen
 • Arbeidsledigheten/permitteringen varsles tidligere enn 180 dager etter forsikringens Startdato
 • Forsikret har vært selvstendig næringsdrivende eller arbeidet deltid mindre enn 30 timer per uke de siste 6 månedene forut for skadens hendelsesdato
 • Arbeidsledigheten/permitteringen er frivillig eller som et resultat av avskjedigelse eller ulovlig aktivitet
 • Forsikret ikke har dokumentasjon fra NAV som viser at Forsikret er registrert som arbeidsledig/permittert og mottar dagpenger fra NAV
 • Forsikret utfører vanlig arbeid eller deltar i andre inntektsbringende aktiviteter
 • Dekning gis kun frem til siste dagen av det året Forsikret har fylt 67 år


Hvilke unntak gjelder ved sykdom/arbeidsuførhet?

Ved sykemelding erstatter Forsikringsselskapet ikke under noen av følgende omstendigheter dersom:

 • Sykemeldingen inntreffer tidligere enn 30 dager etter forsikringens Startdato
 • Forsikret ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på sykefravær fra lege, som angir tydelig navn, sykemeldingsperiode og sykemeldingsårsak
 • Forsikret er sykemeldt som følge av deltakelse i kriminalitet eller forsøk på kriminalitet
 • Forsikret er sykemeldt på grunn av ulykke eller sykdom knyttet til reiser i land eller deler av land som det norske utenriksdepartementet har sendt ut en advarsel om
 • Forsikret er sykemeldt på grunn av ikke-nødvendig medisinsk behandling (f.eks. skjønnhetsoperasjoner) • Dekning gis kun frem til siste dagen av det året Forsikret har fylt 67 år


Er det frist for å sende inn søknad om erstatning?

Du må sende inn kravet ditt snarest mulig, og senest innen 12 måneder etter kravets startdato. Forsikringsselskapene vil eventuelt ikke være erstatningspliktige hvis erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet.


Hva er behandlingstiden for søknad om erstatning?

Du vil umiddelbart motta kvittering med skadenummer fra skadeportalen. Vi har som mål å behandle din sak raskt og effektivt, men da må vi ha fått inn alle opplysninger i din skadesak.

Saksbehandlingstiden kan imidlertid trekke ut i tid hvis vi mangler dokumentasjon for søknaden din - det er derfor viktig at du sender inn eventuelle tilleggsopplysninger som vi etterspør. I noen tilfeller kan det også være behov for å innhente opplysninger fra tredjeparter.

Du kan kontakt oss om du lurer på hvor lang tid dette tar.


Hvordan utbetales erstatningen?

Erstatningen utbetales fra oss til den bankkontoen som er oppgitt av den som er forsikret.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet Maiden Life Försäkrings AB og Maiden General Försäkrings AB.

Les mer om Maiden Life & General her