Maiden Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om NEAS Betalingsforsikring


Hvem er forsikret ?

Forsikret er du som er kunde med en Avtale med NEAS og andre personer som bor på samme Leveringsadresse som bidrar til finansiering av husholdningen, hvis du har valgt å melde deg inn i gruppeforsikringen. Andre personer som bor på samme Leveringsadresse er kun dekket av forsikringen så lenge den Forsikrede er medlem av gruppeforsikringen.


Hva dekker Betalingsforsikringen?

Om du eller noen i din husstand blir sykmeldt eller arbeidsledig/permittert dekker forsikringen:

  • Forsikringen dekker din strøm og nettleie fra NEAS i inntil 6 måneder.
  • Forsikringen dekker TV- og internettkostnader fra NEAS i inntil 6 måneder.

Forsikringen dekker dine utgifter med inntil kr 6.000,- pr mnd, maksimalt kr 36.000,-

I tillegg dekker forsikringen

  • Vi dekker egenandelen på din innboforsikring ved skade forårsaket av lynskade (overspenning) på elektrisk utstyr. Maksimalt kr 6.000,-
  • Dødsfall. Vi dekker inntil kr 36.000,- etter regler i vilkåret

Forsikringen gjelder dersom du eller noen i din husstand som bidrar til å betale faste utgifter skulle blir sykmeldt eller arbeidsledig/permittert. Arbeidsledighet og permittering må være ufrivillig. Informasjon om gjeldende karens og ventetid opplyses det om i forsikringsdokumentene.

Forsikringen gjelder for en husstand, primært for din bostedsadresse. Ta kontakt med NEAS kundesenter på telefon 71 56 55 25 dersom du ønsker at forsikringen skal gjelde for en annen adresse, eller på flere adresser.

Se vilkåret for mer detaljerte bestemmelser, unntak og forutsetninger for erstatning under denne forsikringen.


Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Etter egenandelsperioden erstatter vi 1/30 per dag av det månedlige fakturabeløpet for skadeperioden. Erstatningsutbetalingen inkluderer kostnadene for bruk av strøm, nettleie og offentlige avgifter og/eller bredbånd i henhold til Avtalen mellom NEAS og Forsikret for skadeperioden. Erstatningsutbetalingen inkluderer også tilbakebetaling av premier som er betalt i skadeperioden.

Maksimumsbeløpet som skal betales for et enkelt krav ved arbeidsuførhet er 6.000 kroner per måned. Det maksimale antallet månedlige erstatningsutbetalinger for hvert enkelt krav er 6 måneder. Den totale maksimale erstatningen som skal betales for et enkelt arbeidsuførhetskrav er derfor 36.000 kroner.

Du kan få erstattet egenandelen på din innboforsikring på inntil kr 6 000 ved lynskade (overspenning) på elektrisk utstyr.

Hvis en forsikret person dør mens du er dekket av gruppeforsikringen, vil Forsikringsselskapet betale 6 ganger gjennomsnittet av de siste 12 månedlige fakturabeløp. Erstatningsutbetalingen inkluderer kostnadene for bruk av strøm, nettleie og offentlige avgifter og/eller bredbånd i henhold til Avtalen mellom NEAS og Forsikret.

Hvis Forsikret dør, vil erstatningsutbetalingen følge arverettslige regler. Hvis en medforsikret person dør, vil erstatningsutbetalingen bli kreditert Forsikredes. Ved dødsfall/uførhet utbetales et engangsbeløp, inntil kr 36 000.


Er det frist for å sende inn søknad om erstatning?

Du må sende inn kravet ditt snarest mulig, og senest innen 12 måneder etter kravets startdato. Forsikringsselskapene vil eventuelt ikke være erstatningspliktige hvis erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet.


Hva er behandlingstiden for søknad om erstatning?

Du vil umiddelbart motta kvittering med skadenummer fra skadeportalen. Vi har som mål å behandle din sak raskt og effektivt, men da må vi ha fått inn alle opplysninger i din skadesak.

Saksbehandlingstiden kan imidlertid trekke ut i tid hvis vi mangler dokumentasjon for søknaden din - det er derfor viktig at du sender inn eventuelle tilleggsopplysninger som vi etterspør. I noen tilfeller kan det også være behov for å innhente opplysninger fra tredjeparter. Søknader om erstatning ved kritisk sykdom og dødsfall tar gjerne noe lengre tid fordi disse søknadene må vurderes direkte av forsikringsselskapet.

Du kan kontakt oss om du lurer på hvor lang tid dette tar.


Hvordan utbetales erstatningen?

Ved sykdom, arbeidsledighet og egenandelsforsikring blir erstatningsbeløpet utbetalt fra oss til oppgitt bankkonto for den som er forsikret.

Ved dødsfall utbetales erstatningen til den personen som er navngitt i attest fra skifteretten. Hvis en medforsikret dør, utbetales erstatningen til Forsikredes konto.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet Maiden Life Försäkrings AB og Maiden General Försäkrings AB.

Les mer om Maiden Life & General her